Op dit moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid wanneer er weer gevoetbald kan worden. Misschien wordt er volgende week dinsdag 12 januari meer duidelijk als de regering weer met een up-date komt. De KNVB heeft aangegeven dat wanneer de regering met nieuws komt de KNVB dan een plan van aanpak richting de voetbalverenigingen gaat bekend maken. Op dit moment moeten we dus nog geduld hebben en zullen we onze leden op de gebruikelijke wijze hier over informeren.