Voorzitter:

René van ’t Velt > email: rene.velt@kpnmail.nl

Secretaris / vice voorzitter:

Frans Meijer > email: fjmeijer48@kpnmail.nl 

Wedstrijdsecretaris / penningmeester / ledenadministratie:

Henny de Waard > email: henny.dewaard@kpnmail.nl