Beste OSO ‘er

Al weer enkele jaren geleden is de Club van 100 opgericht. Op dit moment hebben we 25 leden. Wie dat zijn kun je zien op het bord wat naast de prijzenkast hangt.

Wat doet de Club van 100?

Het uitgangspunt van de Club van 100 is dat de ingelegde gelden buiten de begroting worden gehouden. Alle leden hebben inspraak in de besteding en kunnen zelf ideeën aandragen. Dat kan van alles zijn: zaken voor de kantine en/of keuken liggen voor de hand, maar het kan ook wat anders zijn.

 

Wat is er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd?

Er is veel geïnvesteerd in de aanschaf van meubilair, o.a. de stamtafels, een wasdroger voor onze materiaalman, de dug-outs en een nieuwe muziekinstallatie mogelijk gemaakt. In 2010 zijn extra trainings-doeltjes gekocht en is de kantine verfraaid met nieuwe tafels. Afgelopen jaar hebben we een laptop aangeschaft. Zo zie je, ook de Club van 100 weet zijn steentje bij te dragen aan het belang van onze vereniging.

 

Nu is het zo dat onze club wel weer wat nieuwe leden kan gebruiken. De jaarlijkse inleg bedraagt € 45.-

 

Zin om lid te worden? Laat het even aan het Bestuur van de v.v. OSO weten, dan komt het helemaal voor elkaar!