Beste OSO ‘er

Al weer enkele jaren geleden is de Club van 100 opgericht toen was de bijdrage honderd gulden. Nu in het euro tijdperk is de bijdrage € 45,– daarom hebben we de naam aangepast in De vrienden van v.v. OSO.  Wie op dit moment al lid zijn kunnen jullie zijn op het bord wat in De KIT hangt.

Wat doen De vrienden van v.v. OSO ?

Het uitgangspunt van De vrienden van v.v. OSO  is dat de ingelegde gelden buiten de begroting worden gehouden. Alle leden hebben inspraak in de besteding en kunnen zelf ideeën aandragen. Dat kan van alles zijn: zaken voor de kantine en/of keuken liggen voor de hand, maar het kan ook wat anders zijn.

Wat is er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd?

Er is onder andere geïnvesteerd in de aanschaf van meubilair (o.a. de stamtafel, nieuwe tafels, sta tafels), een wasdroger en wasmachine, de dug-outs, een nieuwe muziekinstallatie, training doeltjes, laptop, beamer voor het grote scherm, een tablet, een nieuw balkon bij de ingang van De Kit, een ijsmachine, fotolijsten voor de teamfoto’s, vervangen van het grote balkon aan de veld zijde enz. enz.

Zo zie je ook De vrienden van v.v. OSO weet zijn steentje bij te dragen aan het belang van onze vereniging.

Nu is het zo dat onze club wel wat nieuwe leden kan gebruiken. De jaarlijkse inleg bedraagt € 45.-

Zin om lid te worden van De vrienden van v.v. OSO?

Laat het even weten aan voorzitter@osovoetbal.nl dan komt het helemaal voor elkaar!