Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 1 juni

Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggen dient uiterlijk 1 juni schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur. Bij tussentijdse opzegging is de volledige seizoenscontributie verschuldigd en KNVB boete’s moeten betaald zijn. U kunt uw opzegging richten aan:

voorzitter@osovoetbal.nl

In het bezit zijnde kleding / tas van v.v. OSO moet worden ingeleverd.

Overschrijven naar een andere vereniging – KNVB deadline 15 juni

Overschrijven naar een andere vereniging kan alleen als alle contributie, boetes, bar-rekening betaald is en de in bruikleen ontvangen kleding / tas is ingeleverd. Spelers die naar een andere vereniging willen dienen een overschrijvingsformulier (digitaal) in te leveren bij de KNVB. Dit formulier (digitaal) moet uiterlijk vrijdag 15 juni, om 23.59 uur, in het bezit van de KNVB zijn. Dit is een fatale datum.
Een overschrijvingsformulier (digitaal) kan worden verkregen via de nieuwe vereniging.
v.v. OSO moet een deel van het formulier (digitaal) invullen om aan te geven dat wij akkoord zijn met de overschrijving en dat alle schulden betaald zijn. Ook moet eventueel in het bezit zijnde kleding van v.v. OSO worden ingeleverd. Is dat niet gebeurd, dan is overschrijving niet mogelijk.

Aanmelden

Wil je lid worden van de vv O.S.O., stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar voorzitter@osovoetbal.nl  Binnen 3 werkdagen zal er iemand van v.v. OSO contact met je opnemen om een afspraak te maken. Hij kan je tijdens deze afspraak alle benodigde informatie geven en zal je wegwijs maken op het complex.

Contributie seizoen 2023 / 2024

  • Sr-lidmaatschap v.v. OSO 2023: € 235.–
    (bij betaling na 15/11/23: € 250.– , en na 31/12/23: € 275.–)
  • Club(training)kleding, wassen, tas, jack in overleg;
  • Team-lidmaatschap vv OSO 2023: € 2.500.– incl bier/drank-afspraak
    voor thuis-(competitie)wedstrijden KNVB met sponsor Sligro/Gulpener
  • Veteranen, niet-spelend lidmaatschap & donateurs: op aanvraag.